Domov


Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

DPH

Mzdy a presonalistika

Cenník

Kontakt

 

 Podvojné účtovníctvo

Spracovanie Podvojného účtovníctva zahŕňa :

- spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy

- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

- vedenie pokladničnej knihy

- evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH

- evidenciu majetku

- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

 

 

 m-khl s.r.o, © 2012 . www.uctovnictvo-ba4.sk