Domov


Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

DPH

Mzdy a presonalistika

Cenník

Kontakt

 

 Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd zahŕňa :

- spracovanie miezd podľa predložených dokladov

- vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Spracovanie personalistiky zahŕňa :

- prípravu prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv

- prihlášky a odhlášky zamestnancov

- vedenie personálnej evidencie

 

 

m-khl s.r.o, © 2012 . www.uctovnictvo-ba4.sk